Om brudd på smittevernlovgivningen

Den foreliggende alvorlige situasjonen med koronavirusepidemi fordrer at strafferettslige tiltak benyttes for å bidra til redusert spredning av viruset.

Riksadvokatembetet arbeider nå med å utarbeide nasjonale retningslinjer for hvordan ulike brudd på smitteverntiltak skal håndteres strafferettslig. Allerede nå vil imidlertid riksadvokaten signalisere at eventuelle brudd på smittevernloven som er straffesanksjonert vil bli tatt på største alvor av påtalemyndigheten. Det samme gjelder andre lovbrudd som innebærer økt fare for spredning av viruset.