Om elektronisk kontroll med kontaktforbud

Høyesterett gir i dom av 28. september d.å uttrykk for at det er behov for en avklaring fra lovgiverhold om hvor langt ordningen i straffeloven § 57 rekker når det gjelder elektronisk kontroll med kontaktforbud.

Riksadvokaten anmoder i brev til Justis- og beredskapsdepartementet om at departementet vurderer nødvendige lov- og forskriftsendringer.

 

 

  • Last ned dokumenter
  • Høyesteretts dom - elektronisk kontroll med kontaktforbud (19kb) Last ned