Oppfølging av Bergwall-rapporten

Årlig obligatorisk opplæring av alle påtalejurister og etterforskere, blant annet i bruk av etterforskingsplan, står sentralt i oppfølgingen av Bergwall-rapporten. Det samme gjelder føring av saksbehandlingslogg for å sikre bedre notoritet, klarere ansvarsforhold og tydeligere beslutningsprosesser ved internasjonalt samarbeid, samt en forsterket fagledelse fra statsadvokatene. Lærdommene fra denne og andre saker er sentrale premisser i det pågående etterforskingsløftet.

Sture Bergwall ble dømt og senere frikjent for åtte drap, der tre av drapene gjaldt norske statsborgere. Politi og påtalemyndighet i både Sverige og Norge har senere mottatt sterk kritikk for straffesaksbehandlingen. Riksadvokaten har nå fulgt opp den norske rapporten om saken.

Arbeidsgruppens rapport er, i likhet med blant annet rapporten om Monika-saken, en påminnelse om hvor sentralt objektivitetskravet er for å unngå justisfeil. Den største utfordringen for påtalemyndigheten er hvordan vi skal etterleve det i praksis, hvordan det skal «operasjonaliseres», slik arbeidsgruppen uttrykker det. Samlet sett vil etterforskingsløftet og prosjekter som politiarbeid på stedet, felles straffesaksinntak og innføring av fag- og opplæringsansvarlige i politidistriktene i stor grad følge opp de læringspunktene som rapporten fremhever, sier assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther.

Man fremholder videre viktigheten av at påtalejurister og etterforskere merker seg de læringspunktene som brevet fremhever:

  • Last ned dokumenter
  • Bergwall-rapporten oppfølging (475kb) Last ned
  • Bergwall-apporten riksadvokatens publikasjoner 3 2015 (8289kb) Last ned
  • Sture Bergwall riksadvokatens brev av 15082013 (111kb) Last ned