Oversendelse av Politidirektoratets nye arrestinstruks

Politidirektoratet har utarbeidet ny nasjonal instruks for bruk av politiets arrester. Riksadvokaten gjør i brev til politimesterne og statsadvokatembetene oppmerksom på bestemmelser i instruksen av særlig betydning for påtalemyndighetens ansvar for at arrestopphold i straffesaker er forsvarlig og forholdsmessig.

Praktiseringen av instruksens bestemmelser om besøk og samvær er avgjørende for omfanget av isolasjon i de første dagene etter en pågripelse. Det understrekes at isolasjon kun skal skje hvor det er strengt nødvendig.

Brevet gir enkelte pålegg om oppfølging.

 

  • Last ned dokumenter
  • Oversendelse av Politidirektoratets nye arrestinstruks (125kb) Last ned