Oversending av anker frå domfelte - presiseringar

Her følgjer nokre presiseringar til Riksadvokatens direktiv av 15. juni d.å: «Direktiv om fastsetting av frist for støtteskriv i straffesaker ved anke over dom og om oversending av saka til ankedomstolen» og «Kravet til originale ankeerklæringer og støtteskriv».

  • Last ned dokumenter
  • Oversending av anker presiseringar (153kb) Last ned
  • Direktiv støtteskriv ved anke (128kb) Last ned
  • Kravet til originale ankeerklæringer og støtteskriv (121kb) Last ned