Påtalekompetanse i spesiallovgivningen

Brev av 8. mai d.å. fra riksadvokaten om påtalekompetanse etter ulike straffebud, blant annet om miljøkriminalitet.

  • Last ned dokumenter
  • Påtalekompetanse i spesiallovgivningen (117kb) Last ned