Påtalemyndighetens uttalelse i Torgersen-saken

Påtalemyndigheten har avgitt sin uttalelse i anledning den syvende begjæringen om gjenåpning av drapssaken mot Fredrik Fasting Torgersen.

I uttalelsen vises det til at den foreliggende gjenåpningsbegjæring er basert på samme faktiske grunnlag som tidligere begjæringer. Rettskraftvirkningene av de tidligere avslagene gjør at saken ikke kan gjenåpnes. Påtalemyndigheten mener uansett at det ikke foreligger nye bevis eller nye omstendigheter i saken og at det heller ikke foreligger særlige forhold som gjør det tvilsomt om dommen av 16. juni 1958 er riktig.

  • Last ned dokumenter
  • Påtalemyndighetens uttalelse 22. okt. 2018 (832kb) Last ned