Politiets adgang til å få bragt en statsadvokats avgjørelse i tiltalespørsmål inn for riksadvokaten til overprøvelse

Riksadvokatens rundskriv 3/1969 «Politiets adgang til å få bragt en statsadvokats avgjørelse i tiltalespørsmål inn for riksadvokaten til overprøvelse»

  • Last ned dokumenter
  • Rundskriv 1969 3 Politiets adgang til å få bragt en statsadvokats avgjørelse i tiltalespørsmål inn for Riksadvokaten til overprøvelse (706kb) Last ned