Politiets og påtalemyndighetens behandling av voldtektssaker

I brev av 8. november 2013 til statsadvokatene og politimestrene har riksadvokaten gitt nærmere direktiv om etterforskingen og behandlingen av voldtektssaker. Direktivet omhandler bruk av etterforskingsplan, politidistriktenes innrapporteringsplikt til voldtektsgruppen på Kripos, samt utforming av personlig underretning til fornærmet ved innstilling av straffeforfølgning. I tillegg er politiets håndtering og bevissikring i den innledende fasen av etterforskingen et sentralt punkt. På oppdrag fra riksadvokaten har en intern arbeidsgruppe utarbeidet sentraliserte rutiner beregnet på operativt personell (operasjonssentralene og ordenspatruljene) i initialfasen ved melding om voldtekt.

  • Last ned dokumenter
  • Poitiets og påtalemyndighetens behandling av voldtektssaker (1917kb) Last ned