Presisering om hatefulle ytringer

Riksadvokaten presiserer i brev til statsadvokatene at saker vedrørende hatefulle ytringer skal prioriteres og at det i behandlingen av slike saker må sondres mellom stater og folkegrupper.

Les brevet av 13. mai d.å. her:

 

  • Last ned dokumenter
  • Brev til statsadvokatene 130519 (173kb) Last ned
  • Henv til Riksadvokaten i anl avgjørelse (159kb) Last ned
  • Enquiries addressed to The Norwegian Director Of Public Prosecutions concerning a decision (173kb) Last ned