Forholdet mellom isolasjon og andre restriksjoner under varetekt

Riksadvokaten presiserer i brev til statsadvokatene og politimestrene at brev- og besøkskontroll eller -forbud eventuelt må begjæres og besluttes særskilt, også i tilfeller hvor det begjæres/besluttes isolasjon.

  • Last ned dokumenter
  • Restriksjoner under varetekt - presiseringer (205kb) Last ned