Prosessøkonomisk påtaleunnlatelse og rutinetrinn i BL

Etter anmodning fra Riksadvokatembetet er det gjort endringer i rutinetrinn i BL for ileggelse av prosessøkonomisk påtaleunnlatelse etter strprl. § 70. Som en kommer tilbake til, har endringene gitt virkninger som ikke var forutsett herfra, og som nødvendiggjør en viss reversering av prosessen.

  • Last ned dokumenter
  • Prosessøkonomisk ååtaleunnlatelse og rutinetrinn i BL - Brev av 07042017 (739kb) Last ned