Rapport om straffesaksbehandlingen 2022

Flere anmeldte og påtaleavgjorte saker, fortsatt nedgang i saksbehandlingstiden og en oppklaringsprosent på 44. Det viser riksadvokatens og Politidirektoratets første felles rapport om straffesaksbehandlingen i 2022.

I tildelingsbrevene for 2021 fikk riksadvokaten og Politidirektoratet i oppdrag å utarbeide en struktur for felles resultatrapportering for straffesaksavviklingen. Dette omfattet felles resultatrapportering til departementet, resultatvurdering og oppfølging av distriktene.

Rapporten gir oversikt over faglige og organisatoriske rammer, som ressurssetting av politiets straffesaksbehandling samt en vurdering av trender knyttet til kriminalitetsutviklingen og politiets straffesaksbehandling. Datagrunnlaget i rapporten er hentet fra politiets straffesaksregister (Strasak).

Det ble i 2022 registrert en økning i antall anmeldte saker på 9,2 prosent sammenlignet med 2021. Økningen er særlig knyttet til et økt antall vinningslovbrudd, men det ses også en relativ stor økning i antall anmeldte voldslovbrudd. Antall mindre alvorlige narkotikalovbrudd, som brudd på legemiddelloven, viser en fortsatt nedgang. Det er påtaleavgjorte flere saker enn i 2021, og saksbehandlingstiden viser en fortsatt nedgang.
Oppklaringsprosenten for den samlede saksporteføljen er 44.

  • Last ned dokumenter
  • Politiets straffesaksbehandling 2022 (1333kb) Last ned