Reaksjoner overfor motorvognførere bosatt i utlandet

Etter henvendelse fra Norges Lastebileier-forbund har riksadvokaten i brev til politimestrene funnet grunn til å understreke at overtredelser av vegtrafikkloven og yrkestransportloven, begått av sjåfører bosatt i utlandet, fortrinnsvis bør forsøkes avgjort før kjøretøyet får kjøre videre, og at beslag av førerkort skal gjøres når det er grunnlag for det. Bruk av tilbakeholdsrett etter vegtrl § 36b må vurderes i det enkelte tilfelle.

 

  • Last ned dokumenter
  • Brev til politimestre og UP (674kb) Last ned
  • Brev til Norges Lastebileierforbund (1515kb) Last ned