Retningslinjer for avhør av barn som vitner

Riksadvokaten har gitt enkelte retningslinjer i anledning Høyesteretts dom 22. november 2023.

I brev 26. mars 2024 har riksadvokaten gitt enkelte retningslinjer om avhør av barn som vitner, samt orientering om forklaringsfritak. Retningslinjene følger opp Høyesteretts føringer i HR 2023-2212-A i en sak som gjaldt mistanke om vold begått av far mot mor med felles barn som vitner.

  • Last ned dokumenter
  • Avhør Av Barn Som Vitner Og Orientering Om Forklaringsfritak Enkelte Retn.linjer (110kb) Last ned
  • Notat Riksadvokatens Retningslinjer Om Avhør Av Barn Og Orientering Om Forklaringsfritak (102kb) Last ned