Retningslinjer for opptak av politiforklaringer

Riksadvokaten gav retningslinjer for lyd- og bildeopptak av politiforklaringer i brev av 16. oktober 2009 til statsadvokatene, sjefene for politiets særorganer og politimestrene.  

  • Last ned dokumenter
  • Lyd og bildeopptak av politiforklaringer (556kb) Last ned