Retningslinjer for påtalebehandling av straffbare handlinger som avdekkes i utlendingssaker mv.

Riksadvokaten har tidligere gitt enkelte retningslinjer for påtalemessig behandling av straffbare forhold begått av utenlandske borgere i tilknytning til egen utlendingssak. Retningslinjene gjelder bare straffbare forhold begått i tilknytning til utlendingssaker. Annen kriminalitet som begås av utlendinger omhandles ikke. 

  • Last ned dokumenter
  • Retningslinjer for påtalebehandling av straffbare handlinger som avdekkes i utlendingssaker (530kb) Last ned