Retningslinjer for politiavhør av barn og særlig sårbare personer som mistenkt i straffesak

Det er utarbeidet retningslinjer for politiavhør av barn og særlig sårbare personer som mistenkt i straffesak, samt notat om forsvarerbistand i forbindelse med slike avhør.

Retningslinjene er utarbeidet av Fagutviklingsapparatet for etterforskingsfeltet i samarbeid med Riksadvokatembetet.

  • Last ned dokumenter
  • Retningslinjer for politiavhør av barn og særlig sårbare personer som mistenkt i straffesak (100kb) Last ned
  • Vedlegg 1 - Retningslinjer for politiavhør av barn og særlig sårbare personer som mistenkt i straffesak (386kb) Last ned
  • Vedlegg 2 - Notat om forsvarerbistand ved politiavhør av barn mv. (276kb) Last ned