Retningslinjer - menneskerettighetskrenkelser fra privatpersoner

Riksadvokatens brev gir retningslinjer i forbindelse med Høyesteretts dom om statens ansvar for mangelfull beskyttelse av individer mot menneskerettighetskrenkelser fra andre privatpersoner.

  • Last ned dokumenter
  • Menneskerettighetskrenkelser (1429kb) Last ned