Retningslinjer om elektronisk kontroll ved besøksforbud og kontaktforbud

Vedlagt følger riksadvokatens retningslinjer om elektronisk kontroll ved brudd på besøksforbud og kontaktforbud mv. Retningslinjene blir gjeldende når lov 20. desember 2023 nr. 111 om endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll av besøksforbud) trer i kraft 8. april 2024.

  • Last ned dokumenter
  • Retningslinjer om elektronisk kontroll ved besøksforbud og kontaktforbud - Oversendelsesbrev (60kb) Last ned
  • Retningslinjer om elektronisk kontroll ved besøksforbud og kontaktforbud - 20. mars 2024 (223kb) Last ned