Retningslinjer om henleggelse av saker om mistenkelige dødsfall

Riksadvokaten har på bakgrunn av den såkalte «Monika-saken“ besluttet at i saker om mistenkelige dødsfall som er etterforsket av politiet, og som politiet går inn for å henlegge, skal spørsmålet om henleggelse avgjøres av statsadvokaten etter en begrunnet tilrådning fra politiet. I brev til politimestrene og statsadvokatene 4. desember 2014 er det gitt nærmere retningslinjer for avgjørelsen.

  • Last ned dokumenter
  • Retningslinjer for henleggelse av saker om mistenkelige dødsfall (24kb) Last ned