Retningslinjer om henleggelse og overføring til forvaltningen

Riksadvokaten har utarbeidet retningslinjer om anvendelsen av straffeprosessloven § 71 om henleggelse og overføring av sak til forvaltningen.

  • Last ned dokumenter
  • Retningslinjer - anvendelsen av straffeprosessloven § 71 C (967kb) Last ned