Retningslinjer om realbevis i straffesaker

Riksadvokaten med retningslinjer om innhenting, oppbevaring og bruk av realbevis i straffesaker.

Riksadvokaten gir i brev 26. juni 2024 nærmere retningslinjer og enkelte direktiver om håndtering av realbevis (løsøregjenstander, foto og film, biologisk materiale, papirdokumenter, elektronisk lagrede data mv.) i straffesaker. Brevet tar for seg ulike rettsgrunnlag for innhenting av slike bevis, herunder forholdet mellom reglene om beslag og andre rettsgrunnlag for bevisinnhenting, samt adgangen til oppbevaring og bruk av ulike typer realbevis etter at straffesaken er avsluttet.

Les retningslinjene her:

  • Last ned dokumenter
  • RAs brev 260624 Realbevis i straffesaker (149kb) Last ned