Revidert trafikkrundskriv om bøtesatser

Riksadvokaten har gitt ut et nytt rundskriv, nr. 2/2021, som ajourfører og erstatter rundskriv nr. 3/2009 og vedlegg om standardiserte bøtesatser ved vegtrafikkovertredelser.

Det er blant annet foretatt endringer i forskrifter av henholdsvis 29. juni 1990 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker og av 26. mars 2021 om gebyr for visse trafikkovertredelser. Dette har gjort det nødvendig å ajourføre riksadvokatens rundskriv nr. 3/2009, og vedlegget om standardiserte bøtesatser for vegtrafikkovertredelser. Satsene for forenklet forelegg er justert opp i samsvar med endringer i konsumprisindeksen, og satsene for bøter og påstand i retten om bot er justert opp i tråd med konsumprisindeksen. Endringene i bøtesatsene fastsatt av riksadvokaten gjøres gjeldende fra 1. september 2021 for å sikre lik bøtepraksis i politidistriktene i samsvar med forskriftsendringen som får virkning denne dag.

Se rundskriv nr. 2/2021 og oppdatert oversikt over standardiserte bøtesatser her:

  • Last ned dokumenter
  • Rundskriv nr. 2-2021 Vegtrafikkovertredelser (198kb) Last ned
  • Vedlegg til rundskriv Nr. 2 -2021 (217kb) Last ned