Riksadvokaten beordrer undersøkelse av rettskraftige dommer om overtredelse av straffeloven § 239 i trafikken - oppdatert 25.03.2015

Riksadvokaten ber i brev av i dag politimestrene om innen 1.mars 2015 å gjennomgå samtlige saker som i tidsrommet 2005-2014 har endt med domfellelse for uaktsomt drap i forbindelse med trafikkulykker, for å vurdere om det er grunnlag for påtalemyndigheten å begjære gjenåpning til gunst for den domfelte. I slike saker der det ikke er innhentet en UAG-rapport, må det avklares med Statens vegvesen om en slik finnes. Den må i så fall innhentes, og det må vurderes om den bør lede til at påtalemyndigheten begjærer gjenåpning av dommen.

  • Last ned dokumenter
  • Undersøkelse av rettskraftige dommer om overtredelse av straffeloven 239 i trafikken (81kb) Last ned