Riksadvokaten deltar på Arendalsuka

Riksadvokaten deltar torsdag i en debatt om økonomisk kriminalitet. Se debatten her.

Debatten arrangeres av Skatteetaten, som har samlet riksadvokaten, Økokrim-sjefen,  politidirektøren og skattedirektøren til en samtale om kampen mot økonomisk kriminalitet. Tema er blant annet sammenhengen mellom bekjempelse av økonomisk kriminalitet og tilliten i samfunnet. Hvordan kan vi best mulig samarbeide og utnytte kunnskap og ressurser på tvers for å oppnå felles mål?

Følg debatten torsdag 19. august klokka 14  her.