Riksadvokaten informerer om nye retningslinjer for registrering i DNA identitetsregisteret

Riksadvokaten informerer om nye retningslinjer for registrering i DNA identitetsregisteret som trer i kraft 1. oktober.

  • Last ned dokumenter
  • Pressemelding DNA nye retningslinjer for registrering i identitetsregisteret (36kb) Last ned