Riksadvokaten mener juryens dager er talte

I et innlegg inntatt i Dagbladet 18. september 2008 redegjør Tor-Aksel Busch for sitt syn på juryordningen. Han fremhever bl.a. at selv om juryen historisk sett har spilt en viktig rolle, er det i dagens samfunn tunge innvendinger mot at de alvorligste sakene avgjøres uten begrunnelse.

  • Last ned dokumenter
  • Juryens dager bør være talte (120kb) Last ned