Riksadvokaten om spredning av bilder

Riksadvokaten har gitt sitt høringssvar om forslag til nytt straffebud om befatning med  bilder som er særlig egnet til å krenke privatlivets fred.

 

  • Last ned dokumenter
  • Riksadvokatens høringssvar om bilder som er særlig egnet til å krenke privatlivets fred (120kb) Last ned