Riksadvokaten om statsadvokatane si fagleiing 2020

Det vil som tidlegare bli gitt generelle retningslinjer for statsadvokatane sitt tilsyn med straffesaksbehandlinga i politiet og anna fagleiing i det årlege mål- og prioriteringsdirektivet. Like fullt, av omsyn til statsadvokatane si planlegging, gir riksadvokaten alt no sentrale føringar for fagleiinga for 2020.

Embeta skal mellom anna arbeide med undersøking av kvaliteten i etterforsking og påtalebehandling i politiet av valdtektssaker og med systematisk erfaringslæring i saker som handler om menneskehandel, arbeidslivskriminalitet, alvorleg miljøkriminalitet og alvorleg organisert kriminalitet.

Les brevet frå riksadvokaten her:

  • Last ned dokumenter
  • Føringer for fagledelse 2020 (106kb) Last ned