Riksadvokaten om statsadvokatane si fagleiing 2021

Generelle retningslinjer for statsadvokatane sin fagleiing av politiet vil som tidlegare bli gitt i det årlege mål- og prioriteringsrundskrivet. Av omsyn til statsadvokatane si planlegging gir riksadvokaten like fullt alt no sentrale føringar for fagleiinga for 2021.

Embeta skal mellom anna arbeide med undersøking av kvaliteten i etterforsking og påtalebehandling i politiet av saker som gjeld personar under 18 år, samt med systematisk erfaringslæring.

Les brevet frå riksadvokaten her:

  • Last ned dokumenter
  • Føringer fagledelse 2021 (144kb) Last ned