Riksadvokaten si avgjerd i saka om "Grønland-skyting"

Riksadvokaten har behandla klage over saka mot politibetjenten som skaut ei kvinne på Grønland i Oslo i fjor. Klaga blei ikkje tatt til følge.

Det var i september 2015 at ein politibetjent skaut ei kvinne på Grønland i Oslo. Politiet meinte kvinna var i ferd med å knivstikke eit barn. Kvinna er sikta for drapsforsøk og forsøk på vald mot tjenestemenn. Det var kvinna si advokat som klaga saka inn for riksadvokaten etter at Spesialeininga for politisaker la bort saka i mai.

Eit sentralt punkt i riksadvokaten si behandling av saka er om politibetjenten si handling er lovleg etter straffelova § 48 om naudrett. Det forutsett at skuddet blei løsna som følgje av eit ulovleg angrep og at det i den situasjonen var nødvendig og ikkje vilkårslaust utilbørleg å løsne skot for å avverge angrepet.

Etter ei samla vurdering av bevissituasjonen seier riksadvokaten seg samd i Spesialeininga si etterforsking og har konkludert med at politibetjenten handla lovleg då han løsna skot mot kvinna. Spesialeininga si avgjerd om å leggje bort saka blir derfor ståande.

Les heile riksadvokaten si avgjerd her.

  • Last ned dokumenter
  • Klage over henleggelse (236kb) Last ned