Riksadvokatens avgjørelse av tiltalespørsmålet i "NOKAS-saken"

Riksadvokaten har gitt ordre til Rogaland statsadvokatembeter om at 11 personer skal tiltales for grovt ran med døden til følge.

I går gav riksadvokaten ordre til Rogaland statsadvokatembeter om at 11 personer skal tiltales ved Stavanger tingrett for grovt ran, som ledd i virksomhet til en organisert kriminell gruppe, og hvor ranet hadde døden til følge.

Lovgjengivelsen og gjerningsbeskrivelsen for så vidt gjelder disse 11 lyder slik:
straffeloven § 268 annet og tredje ledd, jf. § 267 første og tredje ledd, jf. § 60a for som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe, i hensikt derved å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning, å ha bemektiget seg en gjenstand som helt eller delvis tilhører en annen, ved å øve vold mot en person eller sette ham ute av stand til forsvar eller ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person, eller å ha medvirket til dette. Ranet er grovt særlig fordi det ble truet med skytevåpen, og fordi ranet var nøye planlagt og gjaldt en betydelig verdi. Ranet hadde døden til følge. Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette: Mandag 5. april 2004 ca kl. 0800 på Domkirkeplassen i Stavanger ranet de etter detaljert planlegging tellesentralen Norsk Kontantservice AS (NOKAS). De var iført mørke kjeledresser, skuddsikre vester, hjelmer eller finlandshetter og hansker, og bevæpnet med blant annet AG3-geværer, MP5 maskinpistoler, Zastava automatgevær (modell Kalashnikov), US-karabin og Remington pistol cal 45. Tilnærmet samtidig som tilslaget mot tellesentralen blokkerte de utkjørselen fra Stavanger politistasjon med en stjålet Volvo lastebil som ble satt i brann. Fluktbiler ble plassert i Sørmarka utenfor sentrum. De knuste en glassrute til tellesentralens lokaler ved å slå med slegge, bruke rambukk og skyte mer enn 100 skudd med automatvåpen. Flere ansatte flyktet, og glassplinter og prosjektiler trengte inn i lokalene. Minst syv av ranerne tok seg inn i tellesentralen. Samtidig holdt tre eller fire ranere bevæpnet med automatvåpen og enhåndsvåpen vakt i området ved Domkirkeplassen, hvor et større antall personer og kjøretøyer passerte. De avfyrte en rekke skudd mot politiet og politiets kjøretøyer. En polititjenestemann i sivil og en syklist ble truet med våpen og holdt som gisler for en kortere periode. Operativ uteleder, politiførstebetjent Arne Sigve Klungland, ble skutt i hodet med et AG3 gevær av en av ranerne mens han satt i politiets uniformerte kommandobil i Kongsgaten, og døde etter kort tid. Fra Norsk Kontantservice AS tok de ca 56 millioner kroner i norsk og utenlandsk valuta. De forsvant fra Domkirkeplassen i 3 stjålne biler, en Range Rover personbil, en Ford Expedition varebil og en Saab 95 stasjonsvogn, mens de avfyrte flere skudd. I Sørmarka satte de fyr på bilene som var brukt under ranet, og flyktet videre i de parkerte fluktbilene. Riksadvokaten har også gitt ordre om at en person skal tiltales for medvirkning til grovt ran av NOKAS, uten at han gjøres ansvarlig for dødsfølgen (straffeloven § 268 annet ledd, jf. § 267 første og tredje ledd, jf. § 60a). Rogaland statsadvokatembeter har i tillegg tiltalt en av de 11 ranerne for medvirkning til grovt ran av Postens brevsentral i Oslo 27. oktober 2003, og en annen person bl.a. for medvirkning til grovt ran av NOKAS, uten at han gjøres ansvarlig for dødsfølgen. Til sammen er følgelig 13 personer tiltalt i forbindelse med ranet av NOKAS. En person er fortsatt etterlyst.

II. HENLEGGELSER
6 personer, alle tidligere siktet for grovt ran med døden til følge, har fått sine saker henlagt av riksadvokaten etter bevisets stilling. Mot en av disse personene vil det senere – i egen sak – bli tatt ut tiltale for grovt heleri av våpen og overtredelse av våpenloven. 2 personer, tidligere siktet for grovt ran (uten dødsfølge) har allerede fått sine forhold henlagt av Rogaland statsadvokatembeter 12. mai 2005.

III. STRAFFERAMMER MM
Strafferammen for grovt ran er 12 års fengsel, men den forhøyes til 17 år dersom man også tiltales etter straffeloven § 60a (som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe). Ved straffeloven § 268 tredje ledd, ran med døden til følge, kan lovens maksimumsstraff (21 år) anvendes. For 5 av de tiltalte etter tredje ledd er det tatt forbehold i tiltalen om at påstand om forvaring (tidsubestemt straff), jf. straffeloven § 39c nr. 1, vil bli nedlagt av hensyn til samfunnsvernet.

IV. SKYTTEREN SOM FORÅRSAKET FØRSTEBETJENT KLUNGLANDS DØD ER IKKE IDENTIFISERT
Skytteren som forårsaket politiførstebetjent Klunglands død, er ikke identifisert. Betydningen av dette er nærmere vurdert i nevnte avgjørelse. Ikke minst av hensyn til den betydelige offentlige interesse denne sak har vakt, bør vurderingen offentliggjøres nå. I riksadvokatens påtegning av 5. juli d.å. til Rogaland statsadvokatembeter er bl.a. følgende uttalt: Ved grove ran har man tradisjonelt i ikke liten grad lagt vekt på størrelsen av ransutbyttet. Det bør her tre i bakgrunnen. Tiltalen post I dreier seg om langt mer enn et tradisjonelt ran av en pengeinstitusjon. Planleggingen og gjennomføringen av ranet, med tunge, livsfarlige automatvåpen og medbringende betydelige mengder ammunisjon, tok åpenbart sikte på at ranerne skulle ha tilstrekkelig ildkraft til å holde politiet på avstand, selv ved en væpnet konfrontasjon. Med atskillig rett kan det således anføres at ”krigens strategi” har vunnet innpass, hvilket med et forbehold for ranet av ”Postens brevsentral”, er noe nytt i vår ranshistorie. Den betydelige faresituasjonen som på denne måten skapes, både for de som direkte utsettes for handlingen, alminnelig publikum og politiets tjenestemenn, bør bli det sentrale ved straffutmålingen for denne type ran, og det uavhengig av om liv går tapt. Med en slik planlegging og gjennomføringsstrategi som beskrevet foran er heller ikke anvendelsen av straffeloven § 268 tredje ledd vanskelig, etter påtalemyndighetens oppfatning. Som kjent kreves det ikke ved såkalt culpa levissima at gjerningsmannen faktisk har innsett mulighet av følgen, her en polititjenestemanns død. Det er tilstrekkelig at ranerne kunne ha innsett muligheten for dødsfølgen. Senest ved iverksettelsen tidlig om morgenen 5. april 2004 måtte det for samtlige ranere med kjennskap til gjennomføringsmåte, automatvåpen og utstyr – herunder at de skal ta ”kommando” med våpen i hånd over en sentral del av Stavangers indre by – framstå som åpenbart at de kunne ha innsett muligheten for at en eller flere mistet livet som et direkte resultat av ranet. Det understrekes at foranstående er påtalemyndighetens vurdering. Hvorvidt dette får gjennomslag – etter bevisføring – avgjøres på vanlig måte av domstolene.

V. INGEN SKYLDERKJENNELSE I FORHOLD TIL TILTALEN
Det understrekes at ingen av de tiltalte har erkjent straffeskyld i henhold til tiltalen, dog slik at en av ranerne erkjenner grovt ran av NOKAS uten ansvar for dødsfølgen. Det vil ikke være korrekt av påtalemyndigheten nå å angi hvilke bevis man mener underbygger tiltalen, men tekniske funn vil stå sentralt under hovedforhandlingen.

VI. PRESSEKONFERANSE
Statsadvokatene Tor Christian Carlsen og Arild Dommersnes, Rogaland statsadvokatembeter, som skal aktorere saken, vil kunne gi ytterligere opplysninger på en pressekonferanse i dag kl. 12.00. Den holdes i auditoriet på politihuset i Stavanger.

VII. RETTSSAKEN
Saken mot de 13 tiltalte vil etter planen komme opp for Stavanger tingrett fra og med 19. september d.å.

Sperrefrist til i dag kl. 11.30

Oslo, 6. juli 2005

Tor-Aksel Busch