Riksadvokatens avgjørelse i saken mot Midtre Namdal samkommune

Riksadvokatens har etter klage fra Statens helsetilsyn omgjort statsadvokatens henleggelse av sak mot Midtre Namdal samkommune.

  • Last ned dokumenter
  • Pressemelding riksadvokatens avgjørelse i saken mot Midtre Namdal samkommune (47kb) Last ned
  • Midtre Namdal samkommune omgjøring av henleggelse foretaksstraff (358kb) Last ned