Riksadvokatens avgjørelse i Tina Jørgensen-saken

Riksadvokaten har gjennomgått sakens dokumenter og besluttet henleggelse idet intet straffbart forhold anses bevist for samtlige siktede. Vi viser til Sør-Vest politidistrikt for eventuelle kommentarer om saken.

  • Last ned dokumenter
  • Riksadvokatens avgjørelse i Tina Jørgensen saken 2016 (97kb) Last ned