Riksadvokatens avgjørelse om den arbeidsrettslige behandlingen av Robin Schaefer

Riksadvokaten har avgjort Schaefers klage over Spesialenhetens henleggelse av mulige brudd på arbeidsmiljøloven. Saken gjelder mulige straffbare forhold overfor Robin Schaefer etter at han meget prisverdig sa fra om mangler ved etterforskingen av åtte år gamle Monika Sviglinskajas dødsfall.

Det riksadvokaten konkret har avgjort er om det er grunnlag for å straffe enkeltpersoner eller Hordaland politidistrikt som foretak for behandlingen av Schaefer. Riksadvokaten uttaler i sin avgjørelse at det kan reises kritikk mot politidistriktets samlede håndtering av Schaefer, men at forsømmelsene ikke er graverende nok til at noen kan straffes for overtredelse av arbeidsmiljøloven.

  • Last ned dokumenter
  • Riksadvokatens avgjørelse om den arbeidsrettslige behandlingen av Robin Schaefer (455kb) Last ned