Riksadvokatens høringsuttalelse om ny medieansvarslov

Riksadvokaten har gitt sin høringsuttalelse til Kulturdepartementets forslag til ny medieansvarslov.

Høringsuttalelsen følger opp Medieansvarsutvalgets utredning NOU 2011:12. Vårt høringssvar til denne i 2012 står fortsatt ved lag.

Les høringsuttalelsen nedenfor.
Høringsuttalelsen til Medieansvarsutvalgets utredning i 2012 kan leses her:

Riksadvokatens høringsuttalelse om ytringsfrihet og ansvar i en ny mediehverdag

  • Last ned dokumenter
  • Riksadvokaten om forslag til ny medieansvarslov (297kb) Last ned