Riksadvokatens kommentarer til straffesaksbehandlingen i 2021

Det er positivt at politiet på tross av utfordringer knyttet til pandemien kan vise til gode resultater for straffesaksarbeidet i 2021,  men det er ønskelig med en høyere oppklaringsprosent.

Politiet kan vise til gode resultater for straffesaksarbeidet i fjor. Det er særlig positivt at antall saker under arbeid, herunder restanser, er redusert og at saksbehandlingstiden generelt sett har holdt seg tilnærmet stabil.

Saksbehandlingstiden for voldtektssakene har vist en god utvikling og det er positivt at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for unge lovbrytere under 18 år fortsatt ligger under fastsatt frist.

Det er imidlertid ønskelig med en høyere oppklaringsprosent, særlig innen prioriterte saksområder som seksual- og voldslovbrudd, og riksadvokaten vil fortsatt følge utviklingen på disse områdene.

  • Last ned dokumenter
  • Straffesaksbehandlingen i politiet 2021 (484kb) Last ned