Riksadvokaten sine kommentarar til straffesaksbehandlinga i 2021

Det er positivt at politiet trass i utfordringar knytta til pandemien kan vise til gode resultat for straffesaksarbeidet i 2021,  men det er ønskeleg med ein høgare oppklaringsprosent.

Politiet kan vise til gode resultat for straffesaksarbeidet i fjor. Det er særleg positivt at antall saker under arbeid, irekna restansar, er redusert og at saksbehandlingstida generelt sett har holdt seg tilnærma stabil.

Saksbehandlingstida for voldtektssakene har vist ein god utvikling og det er positivt at den gjennomsnittlege saksbehandlingstida for unge lovbrytarar under 18 år fortsatt ligg under fastsatt frist.

Det er likevel ønskeleg med ein høgare oppklaringsprosent, særleg innan prioriterte saksområder som seksual- og voldslovbrot, og riksadvokaten vil fortsatt følgje utviklinga på desse områdene.

  • Last ned dokumenter
  • Straffesaksbehandlingen i politiet 2021 (484kb) Last ned