Riksadvokatens kommentarer til straffesaksbehandlingen i politiet 2014

Riksadvokaten har oppsummert resultatene for politiets straffesaksbehandling i 2014.

  • Last ned dokumenter
  • Straffesaksbehandlingen i politiet i 2014 riksadvokatens bemerkninger (571kb) Last ned