Riksadvokatens kommentarer til straffesaksbehandlingen i politiet første halvår 2012

Riksadvokatens kommentarer til straffesaksbehandlingen i politiet første halvår 2012 foreligger.

Bl.a. er oppklaringsprosenten 2,7 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for oppklarte forbrytelser i første halvår 2012 er 110 dager.

 

 

  • Last ned dokumenter
  • Straffesaksbehandlingen I Politiet Første Halvår 2012 Riksadvokatens Bemerkninger (677kb) Last ned