Riksadvokatens mål og prioriteringer for 1999

Riksadvokatens rundskriv 1/1999 «Prioriteringer for iverksetting og gjennomføring av etterforsking og mål for straffesaksbehandlingen»

Fra og med 1999 vil riksadvokaten sende årlige rundskriv om prioriteringer og mål for straffesaksbehandlingen til statsadvokatene og politimestrene. Rundskrivet sendes ut etter at budsjettbehandlingen er avsluttet og omtrent samtidig med at tildelingen foretas. Siden det på dette område er overlappende kompetanse mellom Justisdepartementet og riksadvokaten er rundskrivet forelagt departementet.

  • Last ned dokumenter
  • Rundskriv 1999 1 Prioriteringer for iverksetting og gjennomføring av etterforsking og mål for straffesaksbehandlingen (583kb) Last ned