Riksadvokatens mål og prioriteringer for 2000

Riksadvokatens rundskriv 1/2000 «Riksadvokatens mål og prioriteringer for 2000 – straffesaksbehandlingen»

Riksadvokaten har bestemt at følgende sakstyper skal være prioritert etter sin art (uendret forhold til tidligere):

  • Drap og andre alvorlige voldsforbrytelser, alvorlige sedelighetsforbrytelser, ildspåsettelser og
    andre alvorlige forbrytelser som setter liv og helse i fare
  •  Alvorlig narkotikakriminalitet
  • Alvorlige trafikklovbrudd
  • Økonomisk kriminalitet av alvorlig karakter, særlig den som rammer fellesskapet, og alvorlig miljøkriminalitet som rammer det indre miljø (arbeidsmiljøet) og det ytre miljø (natur og kulturminner)

Oppregningen gir ikke uttrykk for noen prioritert rekkefølge. De saker som riksadvokaten
generelt har prioritert etter sin art, er så få at det ikke er behov for dette.

  • Last ned dokumenter
  • Rundskriv 2000 1 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen år 2000 (2181kb) Last ned