Riksadvokatens mål og prioriteringer for 2001 - Straffesaksbehandlingen ved statsadvokatembetene 2001

Riksadvokatens rundskriv 2/2001 «Riksadvokatens mål og prioriteringer for 2001 – Straffesaksbehandlingen ved statsadvokatembetene 2001»

Fra og med i år vil riksadvokaten utgi et eget mål- og prioriteringsrundskriv for statsadvokatembetene. Tidligere har mål og prioriteringer for statsadvokatembetene dels vært innarbeidet i riksadvokatens generelle mål- og prioriteringsrundskriv, dels har de fremgått av departementets tildelingsbrev til den høyere påtalemyndighet. Et eget mål- og prioriteringsrundskriv for statsadvokatembetene vil bedre ivareta riksadvokatens fagansvar for straffesaksbehandlingen i den høyere påtalemyndighet, og det vil gi en mer helhetlig styring. Rundskrivet må sammenholdes med mål- og prioriteringsrundskrivet for straffesaksbehandlingen i politiet (rundskriv nr. 1/2001). Rundskrivet omfatter straffesaksbehandlingen ved de regionale statsadvokatembeter og Økokrim. Økokrim er både et statsadvokatembete og en sentral politienhet. Riksadvokatens mål- og prioriteringer for Økokrim er derfor samlet i et eget avsnitt.

  • Last ned dokumenter
  • Rundskriv 2001 2 mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen ved statsadvokatembetene 2001 (2423kb) Last ned