Riksadvokatens mål og prioriteringer for 2016

Riksadvokatens rundskriv 1/2016.

Draps- og voldssaker – blant annet vold mot barn og mishandling i nære relasjoner – grov profittmotivert kriminalitet, alvorlig økonomisk kriminalitet, dødsulykker i trafikken og hatkriminalitet. Det er riksadvokatens prioriteringer for 2016, der også ny handlingsplan for løft av etterforskingsfeltet varsles.

  • Last ned dokumenter
  • Rundskriv 2016 1 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i 2016 politiet og statsadvokatene (291kb) Last ned