Røde Kors' adgang til å besøke varetektsinnsatte underlagt restriksjoner

I brev av 27. juni minner Riksadvokaten om Røde Kors’ adgang til besøk av varetektsinnsatte underlagt restriksjoner.

  • Last ned dokumenter
  • Brev til Røde Kors 27 juni 2014 (113kb) Last ned