Saker om trygdebedragerier

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) har tatt opp med riksadvokaten at det i saker om trygdebedrageri til en viss grad varierer fra politidistrikt til politidistrikt hvorvidt det tas ut tiltale for overtredelse av straffeloven § 166 (falsk forklaring) i konkurrens med bedrageribestemmelsene i straffeloven §§ 270 (simpelt bedageri), 271 (grovt bedageri) og 271a (grovt uaktsomt bedrageri).

  • Last ned dokumenter
  • Saker om trygdebedragerier (53kb) Last ned