Saksbehandlingstid for innsynsbegjæringer i saksdokumenter – Sivilombudsmannens uttalelse

Sivilombudsmannen ga 4. mars 2018 en uttalelse om saksbehandlingstiden for behandling av en klage fra en journalist. Klagen gjaldt avslag på begjæring om innsyn i straffesaksdokumenter. Ombudsmannens uttalelse er omtalt i riksadvokatens brev av 20. mars 2018.

Les brevet fra riksadvokaten nedenfor. Sivilombudsmannens uttalelse ligger her.

  • Last ned dokumenter
  • Saksbehandlingstid for innsynsbegjæringer i saksdokumenter - Sivilombudsmannens uttalelse (206kb) Last ned