Samarbeid med Antidoping Norge

Riksadvokaten ber i brev av 17. februar 2009 politimestrene og statsadvokatene om å vurdere å kontakte Antidoping Norge dersom politiet under etterforsking av straffesaker kommer over informasjon som denne organisasjonen kan ha nytte av i sin virksomhet. Det understrekes samtidig at taushetsplikten i straffeprosessloven og politiloven må overholdes, slik at det først og fremst vil være snakk om å gi opplysninger av generell karakter. Antidoping Norge vil for øvrig kunne bistå politiet med informasjon omkring dopingpreparater, kontaktformidling m.m

  • Last ned dokumenter
  • Antidoping Norge (176kb) Last ned