Selvvasking - retningslinjer for praktisering av straffeloven § 317 annet ledd

Ved endringslov 30. juni 2006 nr. 49 fikk straffeloven kapittel 31 overskriften «heleri og hvitvasking». Videre ble det tilføyd et nytt annet ledd om selvvasking (dvs. hvitvasking av utbytte fra en straffbar handling man selv har begått).

  • Last ned dokumenter
  • Selvvasking retningslinjer for praktiseringen av straffeloven 317 annet ledd (884kb) Last ned