Seminar: Kriminalisering av deltakelse i kriminelle gjenger

Seminaret er avlyst pga koronaviruset.

Riksadvokaten og Advokatforeningen inviterer til seminar onsdag 29. april på Litteraturhuset i Oslo. Seminaret er åpent og gratis for alle.

I år er temaet det kommende forslaget fra Straffelovrådet om å kriminalisere deltakelse i kriminelle gjenger og grupperinger. I Norge har vi hovedsakelig en kunnskapsbasert kriminalpolitikk, som utfordres når presset mot politikerne om å vise handlekraft øker. Advokatforeningen og Riksadvokaten ønsker gjennom dette seminaret å skape en møteplass for fagfolk, politikere og andre interesserte, der man sammen kan diskutere temaet og finne gode løsninger.

Onsdag 29.april kl 09:00 – 12:00 på Litteraturhuset i Oslo. Moderator: Anne Grosvold

PROGRAM

09.00-09.10
Velkommen
Merete Smith (generalsekretær i Advokatforeningen)

10.10-10.45
Situasjonen i Norge, Sverige og Danmark
Einar Haakaas, forfatter og journalist

09.45-10.30
Straffelovrådets forslag
Professor Linda Gröning, Leder av Straffelovrådet.

10.30-11.00
Pause og enkel servering

11.00-11.30
Kommentar (10 minutter): Marius Dietrichson, leder Forsvarergruppen
Kommentar (10 minutter): Gro Nystuen, Assisterende direktør i Norges institusjon for menneskerettigheter

11.30-11.50
Samtale
Lene Vågslid, leder av justiskomiteen (AP)
Solveig Schytz, medlem i justiskomiteen (V)

11.50-12.00
Oppsummering og noen tanker om veien videre
Jørn Sigurd Maurud, riksadvokat